Η έρευνα στο Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, εστιάζει στα ακόλουθα πεδία της επιστήμης:

Επιχειρησιακή Έρευνα

 • Γραμμικός Προγραμματισμός
 • Μη γραμμικός Προγραμματισμός
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Παράλληλος Προγραμματισμός & Ανάπτυξη Αλγορίθμων

Πληροφοριακά Συστήματα     

 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • Data WarehousesΣυστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Τηλε-εργασία & Τηλε-εκπαίδευση
 • Web-based Εφαρμογές
 • Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Δίκτυα Επικοινωνιών

Εφοδιαστική Αλυσίδα

 • Χωροθέτηση & Σχεδιασμός Δικτύων
 • Δρομολόγηση Οχημάτων
 • Επιλογή στόλου και μεγέθους οχημάτων
 • Διαχείριση Αποθεμάτων

Μάρκετινγκ

 • Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή
 • Ανάλυση Ικανοποίησης Πελατών
 • Έρευνες και Προσομοίωση Αγοράς
 • Σχεδίαση Νέων Προιόντων και Υπηρεσιών
 • Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Πολυκριτήρια Ανάλυση

 • Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας
 • Θεωρία των σχέσεων υπεροχής
 • Αναλυτικές - συνθετικές προσεγγίσεις
 • Πολυκριτήριος μαθηματικός προγραμματισμός
 • Προγραμματισμός στόχων
 • Μοντελοποίηση προτιμήσεων
 • Πολυκριτήρια συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
 • Πολυκριτήριες προσεγγίσεις στη λήψη ομαδικών αποφάσεων

Διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών

 • Διαχείρηση παραγωγικών συστημάτων
 • Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού
 • Εκπαίδευση
 • Μεταφορές
 • Περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείρηση
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση και οικονομική διαχείριση