Μέλη Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων διευθύνεται από τον καθηγητή Ν. Ματσατσίνη και στελεχώνεται από έμπειρο διδακτικό, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Τα μέλη του, έχουν αναπτύξει συνεργασίες με διακεκριμένα πανεπιστήμια της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, ενώ έχει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαικών προγραμμάτων, καθώς και στη διενέργεια ερευνών αγοράς.