Επικοινωνία

  • τηλέφωνο: +30 28210 37350
  • fax: 28210 69410
  • ηλεκτρονική διεύθυνση: lia<στο>ergasya.tuc.gr
  • ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνειούπολη, Kουνουπιδιανά, 73100, Χανιά
  • κτίριο: Δ5.008