Εκπαίδευση

Τα μέλη ΔΕΠ του ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α. διδάσκουν και εποπτεύουν 11 προπτυχιακά και 5 μεταπτυχιακά μαθήματα της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.