Ανδρέας Σαμαράς

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό - ΕΤΕΠ

Ειδικότητα

Ανάπτυξη εφαρμογών

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Σαμαράς Π. Ανδρέας γεννήθηκε στην Καστοριά τον Νοέμβριο του 1970.  Το 1995 απέκτησε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 1998 το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης.  

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Πανελληνίου Συνδέσμου Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, του European Working Group “Multicriteria Aid for Decisions, και του International Society on Multiple Criteria Decision Making.

Έχει εκπονήσει αρκετές μελέτες και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία έχοντας απασχοληθεί ως εισηγητής σε πολυάριθμα επιμορφωτικά σεμινάρια.

Από το 1996 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας και επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑΣΥΑ), ενώ προσέφερε επικουρικό εκπαιδευτικό έργο στα πλαίσια μαθημάτων της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Μεθοδολογία Υπολογιστών Ι – Δομές Δεδομένων & Αρχείων – Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων – Μηχανική Γνώσεων και Αποφάσεων).

Το 2008 διορίστηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ενώ από το 2008 εργάζεται ως Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό στο εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων. Υποσηρίζει τα εργαστήρια στα μαθήματα Μεθοδολογία Προγραμματισμού Η/Υ και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν της Σχολής ΜΠΔ, ενώ στα καθήκοντά του συμπεριλαμβάνεται η διαχείρισηςτου συστήματος ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης (eclass). 

Ενεργεί ως κριτής για επιστημονικά περιοδικά και βιβλία και είναι συγγραφέας ή συμμετείχε στη συγγραφή σημαντικού αριθμού ερευνητικών εκθέσεων και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση αρκετών επιστημονικών συνεδρίων και έχει πολυάριθμες παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν επιχειρησιακή έρευνα, πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, marketing, management, τεχνητή νοημοσύνη, συστήματα βάσεων δεδομένων, και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.

Εκπαίδευση

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων & Μηχ/κων Η/Υ, Α.Π.Θ. (1995),  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (1998)..

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ανάπτυξη εφαρμογών, βάσεις δεδομένων, γλώσσες προγραμματισμού.

Διδασκαλία

Εργαστηριακή κάλυψη των μαθημάτων Μεθοδολογία Προγραμματισμού Η/Υ (ΜΠΔ 101) και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (ΜΠΔ 230).

Επικοινωνία

τηλέφωνο: +30 28210 37242

ηλεκτρονική διεύθυνση: asamaras<στο>isc.tuc.gr

ταχυδρομική διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά

γραφείο: Δ5.008

ώρες συνεργασίας: καθημερινά 10:00 - 14:00