Νικόλαος Ματσατσίνης

https://www.ergasya.tuc.gr/fileadmin/_processed_/4/c/csm_matsatsinis_nikos_27a28f1cf5.png

Καθηγητής

Ειδικότητα

Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Νικόλαος Ματσατσίνης είναι Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης το διάστημα 2007-2011, αναπληρωτής προέδρου το 2005-2007, μέλος της Συγκλήτου (2000-2001 & 2004-2005), μέλος του Συμβουλίου του ΠΚ (2013-2017) και μέλος διαφόρων επιτροπών του ΠΚ όπως μηχανογραφικού και δικτύων, βιβλιοθήκης, και εκπρόσωπος του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού (Κ.Ε.Ε.Μ.Ε.) ενώ διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος της Νομαρχίας Χανίων το διάστημα 1995-1998. 

Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑΣΥΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης από το 2008, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης καθώς και των ακόλουθων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων: Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης στη ‘Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)’ καθώς και του Διεθνούς Διατμηματικού Προγράμματος ‘Technology and Innovation Management (ΜΤΙΜ)’ που συνδιοργανώνουν οι Σχολές Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), μέλους των EURO, IFORS & INFORMS, για τα έτη 2018 - 2019 ενώ διετέλεσε Πρόεδρός της έτη 2009-2012 και το 2016-2017.

Είναι chief editor στα επιστημονικά περιοδικά: 

Operational Research: An International Journal (Springer – IF: 1,065), και 

International Journal of Decision Support Systems (Inderscience), 

ενώ είναι μέλος της επιτροπής έκδοσης (editorial board) σε μερικά άλλα. 

Έχει περισσότερα από τριάντα πέντε έτη εμπειρίας στην ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων με εφαρμογή σε διάφορα πεδία ενώ έχει εκπονήσει σειρά τεχνικών μελετών. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε περισσότερα από πενήντα διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας είκοσι τριών βιβλίων, περισσότερων από εκατόν δέκα άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και τόμους βιβλίων με κριτές, από σαράντα άρθρων σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές και από διακόσιες παρουσιάσεις σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια. Οργάνωσε ή συμμετείχε στην επιστημονική ή/και οργανωτική επιτροπή σε περισσότερα από ογδόντα διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τα Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, την Επιχειρησιακή Έρευνα, την Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων, την Υποστήριξη Ομαδικών Αποφάσεων, τη Τεχνητή Νοημοσύνη & τα Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων, τα Συστήματα Συστάσεων, την Μοντελοποίηση Χρήστη, την Επιχειρηματική Ευφυΐα, την Ανάλυση Δεδομένων & Analytics, τις μεθόδους Αξιολόγησης, το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, την Ανάλυση και Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Καταναλωτή, τη Σχεδίαση και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, την Καινοτομία, καθώς και την εφαρμογή τους σε διάφορα πεδία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως στην Υγεία, στο Αγροτικό Τομέα, στην Οικονομία, του Πολιτισμού, της Άμυνας, του Τουρισμού, κα.

Διδάσκει τα ακόλουθα μαθήματα:

 • Στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης:

  • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (6ο εξάμηνο)
  • Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία (8ο εξάμηνο) – Διδάσκεται επίσης και στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

 • Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (9ο εξάμηνο)

  • Λήψη Αποφάσεων σε Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων (Μεταπτυχιακό μάθημα – Χειμερινό εξάμηνο)
  • Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Αποφάσεων (Μεταπτυχιακό μάθημα – Εαρινό εξάμηνο)

 • Στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνουν η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης:

  • Ανάλυση Αποφάσεων (Α’ Εξάμηνο, συνδιδασκαλία)
  • Λήψη Ομαδικών Αποφάσεων και Διαπραγματεύσεων (Β’ Εξάμηνο, συνδιδασκαλία)
  • Ειδικά Θέματα Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (Β’ Εξάμηνο, συνδιδασκαλία)
  • Διαχείριση & Αξιολόγηση Συστημάτων (Γ’ Εξάμηνο, συνδιδασκαλία)
  • Ευφυή Συστήματα (Γ’ Εξάμηνο, συνδιδασκαλία)

 • Στο ΠΜΣ ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’:
 • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων & Συστημάτων Αποφάσεων (Χειμερινό Εξάμηνο)
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Εαρινό Εξάμηνο, συνδιδασκαλία)
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Εαρινό Εξάμηνο, συνδιδασκαλία)
 • Στο ΔΠΜΣ ‘Διοίκηση της Τεχνολογίας & της Καινοτομίας’:
 • Business Intelligence and Knowledge Management (Χειμερινό Εξάμηνο, συνδιδασκαλία)
 • Decision Analysis & Risk Management (Εαρινό Εξάμηνο, συνδιδασκαλία)

Επικοινωνία

 • τηλέφωνο: +30 28210 37348
 • ηλεκτρονική διεύθυνση: nikos<στο>ergasya.tuc.gr
 • ταχυδρομική διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά
 • γραφείο: Δ5.004

Σύντομο βιογραφικό 

Σύντομο βιογραφικό (pdf)

Αναλυτικό βιογραφικό

Αναλυτικό βιογραφικό (pdf)