Ειδικότητα: Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

 

Σύντομο Βιογραφικό: Ο Σωτήρης Μπατσάκης σπούδασε μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτορικό δίπλωμα από  την σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Από το 2002 έχει επαγγελματική προϋπηρεσία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και   από το 2017 εργάζεται στο εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων της σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι  τα Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης στο Διαδίκτυο.

 

Εκπαίδευση: Δίπλωμα Μηχανικού από το τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (2000). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2008) και Διδακτορικό Δίπλωμα (2012) από το τμήμα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αναπαράσταση Γνώσης, Ανάκτηση Πληροφορίας στο Διαδίκτυο

Τομέας: Επιστήμης Αποφάσεων

Εργαστήριο: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων .

Διδασκαλία: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν  και Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Επικοινωνία

τηλέφωνο: 2821037309

ηλεκτρονική διεύθυνση: sbatsakis <at> isc.tuc.gr

ταχυδρομική διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά

γραφείο: Δ5.008