Ευάγγελος Γρηγορούδης

Καθηγητής

Ειδικότητα

Διαχείριση Διαδικασιών Ποιότητας.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ευάγγελος Γρηγορούδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (2002-) σε θέματα διαχείρισης διαδικασιών ποιότητας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης απ’ όπου πήρε το διδακτορικό δίπλωμα το 1999. Έχει λάβει διακρίσεις από την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών, το World Automation Congress, την Academy of Business and Administrative Sciences, το Ίδρυμα Ιωάννου και Βασιλείας Καραγιάννη, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ι.Κ.Υ.

Ενεργεί ως κριτής σε περισσότερα από 50 επιστημονικά περιοδικά, είναι αναπληρωτής συντάκτης των επιστημονικών περιοδικών Operational Research: An International Journal, International Journal of Decision Support Systems, Journal of Knowledge Economy, International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, The Journal of Innovation and Entrepreneurship και Journal of Technology, Innovation and Education και μέλος των εκδοτικών επιτροπών των επιστημονικών περιοδικών: International Journal of Information and Decision Sciences, International Journal of Information Systems in the Service Sector, International Journal of Multicriteria Decision Making.

Έχει επιμεληθεί ή συγγράψει περισσότερα από δέκα βιβλία για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών, την ανάπτυξη, λειτουργία και στρατηγική των επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικού αριθμού ερευνητικών εκθέσεων και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν διαδικασίες μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών, ικανοποίηση πελατών και εργαζομένων, αξιολόγηση επιδόσεων, επιχειρηματική αριστεία, επιχειρησιακή έρευνα (μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης), πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, ανάλυση δεδομένων (μέθοδοι ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων), και marketing (έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών). 

Εκπαίδευση

Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης (1991). Διδακτορικό Δίπλωμα, Πολυτεχνείο Κρήτης (1999).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ικανοποίηση Πελατών και Εργαζομένων, Διαδικασίες Μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσιών, Επιχειρηματική Αριστεία και Αξιολόγηση Επιδόσεων, Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας, Διοίκηση Σχέσεων με Πελάτες.

Επικοινωνία

  • τηλέφωνο: +30 28210 37346
  • fax: 28210 69410
  • ηλεκτρονική διεύθυνση: vangelis<στο>ergasya.tuc.gr
  • ταχυδρομική διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνειούπολη, Kουνουπιδιανά, 73100, Χανιά
  • γραφείο: Δ5.005